Sådan fungerer LinkedIn’s algoritmer

Algoritmer er efterhånden blevet en fast del af vores ordforråd – især inden for mediebranchen bliver det brugt flittigt. Men hvad er algoritmer egentlig? Og hvilken betydning har algoritmer for os som brugere og ikke mindst som virksomheder?

Indhold

HVAD ER EN ALGORTIME?

En algoritme kan forklares som en matematisk udregning – en form for beskrivelse af, hvordan et problem kan løses. En algoritme er egentlig en sammenhæng af flere forskellige ting, som varierer alt efter den enkelte person og det enkelte site, vi befinder os på. Dog bliver algoritmer jævnligt opdaterede, så det er kun det enkelte site, som ved præcist hvad algoritmerne lægger vægt på. Det kan derfor være svært at finde ud af, hvordan vi håndterer algoritmerne bedst muligt.

ALGORITMER PÅ SOCIALE MEDIER

Tager vi udgangspunkt i de sociale medier, så er algoritmen er en formel, som regner brugsmønstre ud. Algoritmen kan fortælle noget om den enkelte person, ved at sammenligne med andre personer. Måden den kan fortælle noget om en person på, er via de spor der efterlades på nettet som f.eks. de ting vi liker, personlige oplysninger, dem vi følger eller er venner med osv.. Jo mere vi er på internettet – desto flere digitale spor efterlader vi også. Informationen gør det muligt for algoritmen at se mønstre, og statistiske sammenhænge mellem det én gør, og det andre gør på internettet.

LINKEDIN’S ALGORITMER

Algoritmerne på LinkedIn har to overordnede mål; at prioritere relevant content og fremme engagement. Disse to mål efterkommes igennem filtrering og rangering af indlæg ud fra tre forskellige filtrerings- og rangeringsmetoder i algoritmen – personlige forbindelser, interesse relevans og engagement. Herigennem kigger algoritmen på, hvem du kender personligt, hvor stort et tilhørsforhold du har til forskelligt content og ikke mindst din interaktion.

LinkedIn’s algoritmer deler interaktionen op i to faser. Først sandsynligheden for at du vil interagere, baseret på indlæg, du førhen har engageret dig i, samt de personer du for nyligt har interageret med. Næste fase er, hvor hurtigt et indlæg opnår engagement – for jo hurtigere det er til at opnå engagement, jo mere sandsynligt er det også, at algoritmerne favoriserer indlægget. Vi kan derfor sige, at algoritmerne belønner indlæg med flere visninger, hvis det performer godt.

 

Men hvordan får et indlæg engagement og hvad er vigtigt at fokusere på?

 

Det mest essentielle for at opnå engagement er at skabe indhold, som er relevant og ikke mindst værdiskabende. Men hvordan skaber vi det? Dette er et emne, som er meget debatteret. Hos Thomsen&Co har vi derfor opstillet en række steps, som vi har oplevet skaber mest interaktion og engagement på Linkedin.

Det har det betydet for deres virksomhed

En særligt værdifuld indsigt, VS Automatic har tilegnet sig, er viden om, hvor deres kunder finder løsninger på deres pains. Analysen har nemlig vist, at de anvender YouTube til at se ”how to”-videoer, hvis de møder udfordringer. Derfor udgiver VS Automatic selv ”how to”-videoer, der aktiverer deres brugere og samtidig bidrager til, at det er VS Automatic, de har i tankerne, næste gang de skal have lavet en større opgave.

”Igennem forståelse af målgruppen, har VS Automatic nu både mulighed for at imødekomme og tilrettelægge efterspørgsel til private og erhverv. Vores målgruppe er vigtig at kende for at kunne forbedre og skabe en kunderejse, som giver kunden den bedst mulige oplevelse.”
– Trine Bauer, e-commerce manager ved VS Automatic

STEPS TIL AT SKABE ENGAGEMENT

Få dit netværk til at interagere
For at blive favoriseret af algoritmen, skal du opnå interaktion – hurtig interaktion. Derfor er det vigtigt, at få din virksomheds medarbejdere eller dit netværk til at like, dele eller kommentere, således at algoritmen viser dit indlæg flere gange, og du derfor også når længere ud. 

Udnyt de to første linjer
De to første linjer af dit indlæg altafgørende, da det er disse som er med til at afgøre, hvor langt det skal nå ud. Derfor er det også vigtigt, at du bruger dine første par linjer som en teaser til dit indlæg, for at flere trykker ’læs mere’, og derved bliver prioriteret af algoritmen.

Gør det personligt
Mennesker vil hellere kommunikere med mennesker end med virksomheder, da det er mere personlig- og ikke mindst troværdig kommunikation. Det kan du gøre via mere berigende skriftelige indlæg, men i højere grad også gennem billeder og videoer. Derudover skaber billeder og videoer mere blikfang og øger chancerne for engagement fra læserne.

Gør det relevant
LinkedIn’s brugere læser kun det, der er relevant for dem. Derfor skal du blive klogere på dit netværk og målgruppe, og finde ud af hvilke interesser de har. Herudfra kan du skabe indhold, som er relevant for netop din målgruppe at læse om.

Skab værdi
Tænk på hvad din målgruppe får ud af at læse dit indlæg. Fokuser på, at din målgruppe skal opnå en værdi i form af viden, inspiration, redskaber eller motivation – det skal give mening for dem.

Gør brug af #hashtags
Udnyt LinkedIn’s konventioner, som kan hjælpe til at skabe mere engagement og interaktion på dit indlæg. Her er #hashtags især et vigtigt element, da du via hashtags kan nå længere ud end bare dit eget netværk.

Har du spørgsmål?

Så kontakt Klaus klausthomsenogco.dk eller +45 40 59 17 89

Læs mere her