HOTELBRANCHEN

HOTELBRANCHEN

Hotelbranchen er en branche, der er i rig udvikling. Inden for hotellerne stiger kapaciteten for at hotellerne kan holde væksten, mens flere store byggerier er i gang til nye hoteller. Dette betyder, at den interne konkurrence i branchen stiger, hvilket gør det vigtigt at sætte ind på de rigtige indsatsområder inden for markedsføring for at kunne skille sig ud.

Hos Thomsen&Co er vi specialiserede inden for netop denne branche, hvilket betyder, at vi på bedst mulig måde sikrer målbare resultater for vores kunder ud fra vores kompetencer, ekspertise og viden.

BRANCHEANALYSE

NØGLETAL FOR DEN DANSKE HOTELBRANCHE

Fortsat flere hotelovernatninger

Hotelbranchen har som helhed fortsat sin fremgang i antallet af hotelovernatninger, hvor udviklingen viser en samlet fremgang for hele landet på 3,31% fra 2016 til 2017.

Region Midtjylland oplevede først en stigning fra 2016 til 2017, men mærkede et mindre fald i overnatninger fra 2017 til 2018 på 2,63%.

Overnatninger efter periode, gæstens nationalitet, overnatningsform, område og tid201620172018
I alt hele året
Hele landet15.008.21615.546.97116.061.647
Udvikling i pct.3,56%3,31%
Region Midtjylland1.963.5582.104.4362.049.027
Udvikling i pct.7,17%-2,63%

Kilde: Danmarks Statistik

Enhed: Antal

UDSVING I ANTALLET AF HOTELLER

Antallet af nye hoteller har været svagt stigende på landsplan fra 2016-2018, hvilket har bidraget til en større kapacitet der fra 2017-2018 er steget med 3.08%, mens den i Region Midtjylland er faldet 1,8% fra 2017-2018.

Hoteller og feriecentre efter kapacitet, område og tid2016M122017M122018M12
Værelser
Hele landet56.63152.02653.639
Udvikling i pct.2,8%3%
Region Midtjylland8.0378.4248.274
Udvikling i pct.5%-1,8%

Kilde: Danmarks Statistik

Kun hoteller med minimum 40 senge deltager i statistikken. Bemærk, at der er databrud mellem 2013 og 2014 grundet ny population i vandrehjemsstatistikken, dvs., at nogle virksomheder, som tidligere har været klassificeret som hoteller, nu i stedet indgår i vandrehjemsstatistikken.

Kapacitetsudnyttelse

Kapacitetsudnyttelsen på værelser har på landsplan holdt det samme niveau på gennemsnitlige 57% fra 2017 til 2018, mens den i Region Midtjylland er faldet fra et gennemsnit på 51% i 2017 til 49% i 2018. Det ses, at kapacitetsudnyttelsen er meget sæsonbetonet, hvor den i månederne op til årsskiftet falder væsentligt sammenlignet med det høje niveau i sommermånederne.

HOTELLER OG FERIECENTRE

Hoteller og feriecentre

Kilde: Danmarks Statistik

Konklusion på nøgletalsanalyse

Vi ser i 2019 på en hotelbranche, som har haft flere år med fremgang for hele landet, men hvor dele, som f.eks. Region Midtjylland, oplever en mindre tilbagegang i antallet af overnatninger. Det kan dog kædes sammen med, at der i samme periode er sket et fald i antallet af værelser, som hermed ikke bidrager til den tidligere mængde af udlejede værelser. Der ses også udfordringer på hotellernes kapacitetsudnyttelse, hvor landsgennemsnittet har holdt samme niveau, mens Region Midtjylland oplever et mindre fald i perioden.

TENDENSER I BRANCHEN

Intens konkurrence som følge af vækst

Hotelbranchen har i 2019 oplevet en rekordsommer, hvor der var 5,8 millioner overnatninger fra juni til august. Det er 400.000 flere gæster end i samme periode sidste år.

Alene i København bliver der etableret 50 pct. flere værelser i perioden 2018-2022. Med en stigende kapacitet og flere hoteller som følge heraf, så kan det mærkes på den interne konkurrence i branchen. Der er nu langt flere værelser til rådighed end tidligere, og flere hoteller fokuserer nu på service og pris for at differentiere sig i den intense konkurrence.

I Aarhus er markedet endnu ikke mættet selvom antallet af hotelsenge er steget, da der fortsat er godt gang i turismen i byen, hvor antallet af besøgende fortsætter med at stige. Markedet følger stille og roligt med, men også her er der flere store byggerier på vej de kommende år, mens flere etablerede hoteller, planlægger udvidelser. Det vil kræve en indsats fra de enkelte hoteller til at differentiere sig og skabe position på markedet.

Flere booker gennem bookingplatforme
I 2017 afsatte danske hoteller i gennemsnit 30 pct. af deres værelser via online bookingplatforme, hvilket er en stigning på 8 pct. siden 2014. Det skal ses i lyset af, at der også har været en konstant stigning i antallet af udlejede værelser på landsbasis i samme periode.

I 2015 blev prisklausulerne hos de største hotelbookingplatforme lempet, hvilket giver hoteller et bedre grundlag for at forhandle kommissionssatser og andre vilkår med bookingplatformene. Lempelsen har også medført, at det i dag kun er på hotellernes egne hjemmesider, at prisen ikke må være billigere end platformenes priser. Hotellerne må derfor gerne tilbyde lavere priser, hvis kunder henvender sig direkte til hotellet. Det svarer knap en tredjedel af de danske forbrugere, at de har gjort, hvor fire ud af fem har fået tilbudt en lavere værelsespris.

Bookingplatformene bidrager positivt til branchen og har medvirket til en øget efterspørgsel på overnatninger i Danmark. Platformene gør det nemt for forbrugere at sammenligne og skaffe informationer på et hotel, og hotellerne får adgang og markedsføres til flere kunder. Men med en øget digitalisering, der medfører flere bookinger gennem platformene, mens hovedparten stadig foregår udenom, så bliver der stillet større krav til hotellernes egne hjemmesider, som kunder hyppigt undersøger inden booking.

Udfordringer ved rekruttering
Det danske hotel- og restauranterhverv er vokset siden finanskrisen, og branchens virksomheder har skabt flere end 27.000 nye arbejdspladser de senere år, men mens væksten i branchen fortsætter, oplever hotellerne store problemer med rekruttering, der ser ud til at fortsætte. Som en branche der er stærkt påvirket af sæsonudsving, mens flere hoteller vil slå dørene op i Danmark i de kommende år, vil der komme et yderligere pres på branchen for at skaffe det nødvendige personale.

Branchen har en samlet forgæves rekrutteringsrate på 30 pct. i juni 2019, hvoraf de 18 pct. består af
personer, der er blevet ansat, men som ikke levede op til hotellets ønskede kvalifikationer, mens de sidste 12 pct. er ubesatte stillinger. Det viser et billede af, at der er store udfordringer med at finde faglært personale i branchen. Det er især med stillinger inden for kokke- og tjenerfaget, at hotellerne oplever problemer med rekruttering. I en undersøgelse foretaget af HORESTA svarer 49,2 af de adspurgte hoteller, at det er blevet ‘’vanskeligere’’ eller ‘’meget vanskeligere’’ at skaffe kokke og andet køkkenpersonale det seneste år.

HVOR SKAL I SÆTTE IND?

I en branche med hård konkurrence er det vigtigt, at I møder målgruppen, hvor de er, så I kan engagere potentielle kunder og trække dem ind på jeres hjemmeside. På den måde kan de hurtigt læse mere om hotellet og booke direkte hos jer. Jeres forretning kan optimeres på flere måder:

Sociale medier
At være til stede på sociale medier giver jer mulighed for at komme i kontakt med jeres målgruppe, så de fortsat er bevidste om jeres hotel, mens I fra opslag og annoncer hurtigt kan sende potentielle kunder videre til jeres hjemmeside.

På sociale medier kan I henvende jer direkte til målgruppen gennem målrettet markedsføring,
mens I kan opbygge en gruppe følgere, som kan følge med i nyheder fra jeres hotel og dele deres egne oplevelser derfra. Det bidrager til at skabe præference for jeres hotel i en konkurrencepræget branche.

Sociale medier indeholder samtidig rigtig gode redskaber til at ramme personer med netop de kvalifikationer, som I ønsker at rekruttere. Her er fx video et godt redskab til at brande jeres hotel
og fange målgruppens opmærksomhed.

SEO – Søgemaskineoptimering
En af de mange kanaler, hvorfra I kan få folk over på jeres hjemmeside, er Google. Her søger folk hyppigt efter hoteller, og derfor er det vigtigt, at jeres hotel er til at finde i søgeoversigten.
En god placering på Google vil få flere potentielle kunder ind på jeres hjemmeside og dermed skabe større bevidsthed om hotellet blandt målgruppen, som kan bidrage til flere bookinger direkte hos jer.

Print
Vi ved, at I hver dag har mange besøgende igennem jeres hotel, og det er vores erfaring, at kunder ofte går uvidende fra deres hotel om, hvilke andre produkter hotellet tilbyder.

Ved hjælp af tryksager kan I ved afslutningen af et ophold give kunden noget håndgribeligt med på vejen om jer, hvor I kan informere om, at man fx også kan komme ind fra gaden og spise i jeres restaurant, holde konference, bryllup og andre selskaber eller bestille mad til selskaber ud af huset.

Med tryksager kan I samtidig henvise folk til at følge jer på jeres sociale medier, så målgruppen også her kan blive mødt af jeres budskaber.

En tryksag kunne også være i form af et VIP-kundekort, som tilbydes til interessante kunder der hermed kan opnå fx en øget rabat eller specialtilbud. Ved at tilbyde denne ekstra service kan I skabe flere loyale kunder og styrke jeres position på det konkurrenceprægede marked.

Link5

OMRÅDER HVORMED THOMSEN&CO KAN VÆRE BEHJÆLPELIGE

SEO og Google Annoncering
Vi sørger for, at I bliver fundet på Google

Sociale medier
Vi tager styringen på jeres sociale medier og holder jeres målgruppe engageret

Grafisk design
Vi giver jer en visuel identitet, der vækker jeres målgruppes opmærksomhed

Foto- og video
Vi visualiserer stemningen fra jeres restaurant, så I fanger jeres målgruppes interesse

Webudvikling
Vi designer og optimerer jeres hjemmeside

Tryksager
Vi sørger for jeres tryksager

Har du spørgsmål?