EJENDOMSBRANCHEN

Få skræddersyet løsninger til din markedsføring inden for ejendomsbranchen.

Ejendomsbranchen er en branche, hvor konkurrencen er stor. Derfor er markedsføring også en helt ideel mulighed for jer, til at kunne skille jer ud fra mængden.

Hos Thomsen&Co er specialister i ejendomsbranchen, og vi sikrer jer målbare resultater med den helt rette markedsføringsstrategi ved at sætte inde og finde frem til de bedste indsatsområder for jeres virksomhed.

SKAB RESULTATER MED JERES MARKEDSFØRING

På denne side vil vi udpensle nogle af de væsentligste tendenser, som vi, på baggrund af erfaring og analyse, kan konstatere befinder sig i branchen. For at imødekomme jeres potentielle kunders behov, har vi her samlet løsningsforslag til, hvordan I med blandt andet indbydende billeder, sociale medier, søgemaskineoptimering og tryksager kan:

Styrke jeres position på markedet
Sikre flere fremvisninger
Øge jeres kendskabsgrad
Fremme jeres salg

TILTRÆK POTENTIELLE KØBERE GENNEM JERES HJEMMESIDE

Den store og hastige aktivitet inden for ejendomsbranchen stiller høje krav til hvert enkelt byggeprojekt og lejemål. En hjemmeside er derfor et vigtigt redskab, der giver jer mulighed for at præsentere jeres byggeri og tydeliggøre jeres vision.

Hjemmesiden er et utroligt vigtigt redskab til at kunne tiltrække potentielle købere og dermed øge jeres salg. Det er her, I har mulighed for at beskrive byggeriet eller lejemålet og for eksempel præsentere ledige lejligheder i en overskuelig boligoversigt med plantegninger, priser og anden vigtig information. Derudover er det også væsentligt med en kontaktformular, således at køberen kan kontakte jer vedrørende spørgsmål eller interesse.

Visualiseringer er afgørende for at vække drømmen ved potentielle købere og give dem indblik i, hvad byggeriet kan tilbyde netop dem.

BRUG JERES SOCIALE MEDIER TIL AT SKABE KONTAKT

Sociale medier giver jer mulighed for let at kunne komme i kontakt med jeres målgruppe. I får altså en direkte kanal til mulige købere og lejere, som derved kan konverteres til jeres hjemmeside.

Derudover er de sociale medier en oplagt platform til at kunne brande byggeriet og dets koncepter samt skabe nysgerrighed. Dette kan ske gennem blandt andet visuelle præsentationer, storytelling og informationer om, hvad projektet har at tilbyde. Det vil være med til at vække potentielle købere eller lejeres interesse, således at de vil undersøge byggeriet nærmere og dermed skabe trafik ind til hjemmesiden.

ØG JERES KENDSKAB MED ANNONCERING

Ved at bruge annoncering på sociale medier, har I mulighed for at målrette til personer, som ikke i forvejen kender til projektet og dermed øge jeres kendskabsgrad ved at nå bredere ud.

Annoncerne kan opsættes med forskellige målsætninger afhængig af, om I ønsker mere trafik til hjemmesiden, flere fremvisninger, eller øget kendskab til byggeriet eller lejemålet.

Med annoncering på sociale medier har I samtidig rigtig gode redskaber til at målrette til personer med netop de kvalifikationer, som I ønsker at tiltrække. Her er video og billeder især gode redskaber til at brande jeres byggeri og tiltrække potentielle købere eller lejeres opmærksomhed.

SKAB OPMÆRKSOMHED MED EN VISUEL IDENTITET

Når det handler om at sælge, så er det visuelle udtryk altafgørende – både på hjemmeside, sociale medier og ved tryksager. Dette gælder især inden for ejendomsbranchen, da meget af det, der skal markedsføres for, slet ikke er tilgængeligt fysisk endnu. Derfor er det vigtigt med et visuelt udtryk, som kan hjælpe til at belyse projektet. Dette kan både være gennem billeder og videoer.

Det er især vigtigt at kunne hjælpe potentielle kunder, med at gå fra at have en forestilling til at kunne se det som en realitet. Derfor er det også vigtigt at skabe et så virkelighedsnært og inspirerende billede af boligerne som muligt, så kunderne på bedst mulig måde kan danne sig et billede af dem selv i byggeriet samt dets omgivelser.

GØR JER SYNLIGE PÅ GOOGLE

Når kunder er på jagt efter deres kommende bolig, er internettet – og især Google et effektivt værktøj. Med søgemaskineoptimering sikrer I, at jeres byggeprojekt eller lejemål er at finde i søgeoversigten. SEO er et udtryk for alt det arbejde, der kan gøres for at blive mere synlig i
søgemaskinernes søgeresultater. Det er derfor også vigtigt at I er synlige her.

Med en god placering på Google, vil I blive vist over andre konkurrerende byggeprojekter eller lejemål, når potentielle kunder søger efter en ny bolig. På den måde vil I få flere ind på jeres hjemmeside, hvilket biddrager til at fremme salget af boliger.

HOLD DEN RØDE TRÅD I JERES MARKEDSFØRING MED TRYKSAGER

Tryksager med informationer om jeres projekter er vigtigt for markedsføringen af jeres byggeri eller lejemål. Det er derfor væsentligt, at jeres visuelle udtryk fra jeres online tilstedeværelse overføres til jeres trykte sager, så I har en rød tråd i jeres markedsføring og giver kunden det samme indtryk, uanset hvor de møder jeres brand.

Her er jeres synlighed i gadebilledet vigtig, for at forbipasserende vil huske jer samt jeres byggeri – samtidig vil det øge sandsynligheden for et fremtidigt salg. Dette kan være tryksager som:

Brochurer, foldere og flyers
Kataloger og magasiner
Rollups, beachflag samt små og store bannere til både indoor og outdoor

SKAL VI KONTAKTE DIG?