13 skarpe råd til tekstnørden

Skal du skrive tekst til sociale medier, nyhedsbreve, hjemmesider og andre lignende platforme? Så handler det om at skrive klart, så dit budskab skinner tydeligt igennem og er let at fordøje for læseren.

Hvordan gør du?
Vi har en række skarpe fifs, som vi gerne vil dele med jer.

Fra videnssprog til erfaringssprog
Først og fremmest slår vi fast – det handler ikke om at skrive børnehavesprog, men om at skrive klart og tydeligt, så din tekst bliver levende i læserens fantasi.

VidenssprogErfaringssprog
Brug til at:
Analysere, definere, systematisere
Brug til at:
Fortælle, fortolke, forklare
Det er:
Statisk, abstrakt, generelt, billedfattigt, upersonligt
Det er:
Dynamisk, konkret, specifikt, billedrigt, fortællende, personligt

13 gode råd

1 | Skriv enkelt – fortæl én ting ad gangen

 • Sørg for at dine sætninger ikke bliver for lange. Brug punktummer.
 • Maks én information pr. sætning.
 • Pas på med for mange indskudte sætninger.

2 | Skriv varieret

 • Varier sætningslængden og opbygningen.
 • Sørg for en god blanding af korte, halvlange og lange sætninger.
 • Varier ordvalget.

3 | Skriv konkret

 • Konkrete ord danner billleder i hovedet på læseren og er nemme at forstå.
 • Når sproget er for abstrakt, er det svært at forholde sig til. Det dræner læserens engagement.

4 | Skriv aktivt

 • Brug aktive udsagnsord

Eksempel
Aktiv
Kvinden kørte væk i bil
Manden er kørt væk i bil

Passiv
Kvinden køres væk i bil
Manden bliver kørt væk i bil

Ved det aktive eksempel er personen sætningen grundled. Personen gør noget. I det passive eksempel gør personen ikke noget. Han er genstand for handlingen.

5 | Undgå passiver

 • Passivt sprog gør det uklart, hvem der gør hvad.
 • Prøv at undgå sætninger med “at blive” (og bøjninger af det), samt verber der slutter på –s og –ende.

Eksempel
Passivt
Algoritmerne blev opdateret af Google
Hjemmesiden udvikles af bureauet

Aktivt
Google opdaterede algoritmerne
Bureauet udvikler hjemmesiden

6 | Undgå verbalsubstantiver (når udsagnsord bliver til navneord)

 • Kig efter ord, der ender på -ing, -ning, -else, -sel.
 • Før ordene tilbage til deres oprindelse, og skriv dem om til udsagnsord

Eksempel
Skrivningen, registreringen.

7 | Undgå Sammensatte ord

Undgå lange, komplekse sammensatte ord, der kan opdeles.
Hvis muligt, split de sammensatte ord op i to eller flere.

Eksempel
Kæmpesucces – Kæmpe succes
Hjemmesideopdateringer – Opdateringer til hjemmesiden

8 | Undgå abstrakte ord

 • Undgå abstrakte ord, der kan betyde hvad som helst.
 • Spørg dig selv, hvad abstrakte ord betyder. Forklar det, hvis nødvendigt.

Eksempel
Professionel: 20 års erfaring gør, at vi har styr på, hvad vi laver.
Gennemarbejdet: Vi tager hensyn til alle potentielle faktorer, som for eksempel xxx.
Højtflyvende: Det du siger, bliver for svært at relatere til.

9 | Undgå skriftsprog og udtryk

 • Ting du egentlig kun bruger på skrift, men ikke i daglig tale

Eksempel
Grundet, pågældende, jævnfør.

10 | Undgå fagsprog og forkortelser (som målgruppen ikke kender)

 • Forklar ordene, skriv ud eller skriv om.
 • Skriv læserens sprog – ikke kildernes.
 • Husk målgruppen (advokat eller fashion-blogger?).

Eksempel
Skriver du for eksempel om SEO, skal du være sikker på, at målgruppen forstår dig.
Er du i tvivl? Så skriv ordet ud på dansk og forklar eventuelt: Søgemaskineoptimering – en disciplin indenfor digital markedsføring, der går ud på at øge en hjemmesides placering i søgemaskinerne (Fx Google).

11 | Undgå forvægtskonstruktioner (når grundled og udsagnsled står langt fra hinanden)

 • Placer grundled og udsagnsled tæt på hinanden.
 • Det gør det lettere for læseren at identificere, hvad der hører sammen i sætningen.

Eksempel
Undgå: “Jeg tænker, at han som en stor, tyk, kvabset fætter ikke kan finde ud af at løbe hurtigt.”
Skriv i stedet: ”Jeg tænker, at han ikke kan finde ud af at løbe hurtigt, da han er en stor, tyk og kvabset fætter.”

12 | Undgå tomgang (især i citater)

 • Småord og fyld, som egentlig ikke siger noget i sig selv.
 • Kom til sagen!
 • Citerer du for eksempel fra et interview, er det ganske lovligt at rydde op i fyldeord, som alligevel ikke er relevante for sætningens betydning.

13 | LIX-tal

 • Sørg for, at din tekst ikke har for højt et lix-tal
 • Du kan eventuelt tjekke den i en lix-tals beregner: https://www.nielsgamborg.dk/indhold/lixberegner.htm
LixtalNiveau
55 >Meget svær (akademisk faglitteratur, lovtekst)
45-54Svær (saglige bøger, akademiske udgivelser)
35-44Middel (tidsskrifter og dagblade)
35-44Middel (tidsskrifter og dagblade)
45-54Svær (saglige bøger, akademiske udgivelser)
25-34Let (ugeblade, let skønlitteratur)
24 <Let for alle læsere (børnelitteratur)